FABER / Usługi maszynami budowlanymi

Usługi maszynami budowlanymi:

• roboty ziemne
• wykopy pod budynki
• rozbiórki obiektów budowlanych
• niwelacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych
• utwardzanie terenu, przygotowanie terenu do brukowania
• brukowanie
• wykopy rowów
• wszelkie inne prace możliwe do wykonania ciężkim sprzętem 

© Copyright 2020 Faber i spółka